Thomas is OSCP certified!

Het is één van de pittigste examens die d’r is: het OSCP pen-testing examen. 24 uur hacken, gevolgd door nog eens 24 uur rapportage. Wel, het is Thomas gelukt! Een examen met een slagingspercentage van <30% en hij doet’t in één keer!

Goed bezig!