Nieuw project: Active Directory voor FoxT

Unixerius is door Fox Technologies gevraagd een onderzoeksproject uit te voeren.

FoxT’s BoKS is al sinds versie 6.6 te integreren met Microsoft’s Active Directory. Dit werkt uitstekend met Windows Server 2003, 2008 en 2012, maar voor WS2016 zijn grote veranderingen op komst. Belangrijke features waar de BoKS-AD integratie nu op steunt gaan verdwijnen en FoxT wil graag sparren over mogelijke oplossingen voor de toekomst.

Geef een reactie